Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

SANMA klubbkväll torsdagen den 20/10 18.30. Kvällen före TS möte. OBS lokalen - se inbjudan!

Call for abstracts!! Det numera traditionsenliga Scientia et Valebat III 1/12!

ESAM, AMA och NAAM körde ECAM i Oslo den 15-18/9 2016. Se också Newsletter.

Protokoll från årsmötet 2016 den 9/5 i Gamla Stan!

Styrelsen har haft möte. Läs protokollet då det innehåller info kurs i tjänstbarhetsbedömning i höst. Denna behörighet är giltig i FEM år och det är antagligen ett antal som måste fundera på om deras behörighet fortfarande är giltig. Titta en extra gång för säkerhets skull.

SANMAs kvällsmöte torsdag 22/10-15 var oerhört uppskattat och hölls på ämnet ”Loss of license”. Dagen efter sågs hela flygläkarkåren på ARN som vanligt och underhölls med en heldag om ögon och syn. Det var en mycket uppskattad och grundlig genomgång med såväl närvarande föreläsare (Ygge/Kakar/Åhrberg) som en över Atlanten luftburen van Setten vars PowerPoint testade hela vår färgpalett.
Dagens överlägset längsta ovation (en stående sådan) fick dock Richard Söderberg som efter att han på ett föredömligt, sakligt, humoristiskt, underfundigt, eftertänksamt, tekniskt och oerhört medmänskligt sätt guidat flygläkarkåren under tolv långa år! En man av det rätta virket!

Se protokollet från årsmötet

Vad händer flygmässigt i år - besök KSAKs eventkalender för medlemmar

Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &
UA-23836389-1