Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

Vi ser fram emot det traditionsenliga Scientia et Valebat III 1/12!

Transportstyrelsens årliga möte på Arlanda har hållits under huvudtemat Flygpsykologi. (Se agenda.) Ett problem som blottlades var frågan om vart man kan hänvisa piloter med flygpsykologiska bekymmer. En länk förmedlades: www.scandinaviskflygpsykologi.com
En mycket uppskattad punkt var kahoot.it. En frågesport som vi gärna ser mer av!

Protokoll från årsmötet 2016 den 9/5 i Gamla Stan!

Styrelsen har haft möte. Läs protokollet då det innehåller info kurs i tjänstbarhetsbedömning den 11/11-16. OBS Kursen fulltecknad! Denna behörighet är giltig i FEM år och det är antagligen ett antal som måste fundera på om deras behörighet fortfarande är giltig. Titta en extra gång för säkerhets skull.

Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &
UA-23836389-1