Ledamöter

Vald till
Email
Ordf
Jan Linder
2015
ordf(at)sanma.se
Vice ordf
Per-Mårten Stenlund
2015

Skattmästare
Olle Sandelin
2014
eko(at)sanma.se
Sekreterare
Claes Bothin
2014
sekr(at)sanma.se
Marinmedicin
Hans Örnhagen
2015
dyk(at)sanma.se
Flygmedicin
Jesper Rosvall
2015

Suppleant
Gunilla Wieslander
2015

RevisorerRevisor
Anders Norlin
2014
rev(at)sanma.se
Revisorsuppl.
Lena Åkerberg
2015
revisorsuppl(at)sanma.se
ValberedningOrdförande
Michael Sjöö
2014
Ledamot
Richard Söderberg
2014

ÖvrigaWebmaster
Peter Ullström
2014
web(at)sanma.se
Hedersledamöter
Gunnar SteffenssonLars Malm
2009


Heye Paul
2010


Claes Lindemark
2011
In memoriam 2013
UA-23836389-1