UA-23836389-1 SANMA

Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

Kallelse till digitalt årsmöte på Teams 24de maj 2021 kl 18.30

För flygläkare och piloter rekommenderas starkt att gå in och titta på
Transportstyrelsens sida rörande flygmedicinsk handläggning av piloter med genomgången eller misstänkt Covid-19-infektion. Detta då även lindrig Covid-19-infektion innebär flygstopp minst 14 dagar och att alla fall ska läggas in som Interim Assessment och medföra en konsultation till TS flygmedicin INNAN flygning återupptas.

Läs den senaste uppdateringen angående
arbetsdykares tjänstbarhet efter dykläkarmötet den 30nde november 2020

Lite info från styrelsen detta märkliga pandemiår:
  • Närmaste aktivitet är SANMA årsmöte 2021-05-24 som planeras i digital form. Om läget förändras kan det bli ett fysiskt möte.
  • Styrelsen har beslutat att 2020 års medlemsavgift är frivillig då inga aktiviteter har genomförts. Praktiskt betyder det att om man inte betalat i år kan man vänta till nästa år och har man betalat i år kan man slippa 2021, men bidrag välkomnas alltid..
  • Ett styrelseprotokoll från telefonmöte 20-11-16 finns att läsa

Läs också Hans Örnhagens senaste
extra nyhetsbrev.

Njut av
SK60 som flög julkulan över Stockholm:)

Missa inte Läkarsällskapets webbaserade "
State of the art Covid-19" den 15-16 december 2020. Det blir ett vetenskapligt webinar med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner. Anmälan och call for abstraktas öppnar i oktober.

Med anledning av att man funnit lungförändringar hos patienter som drabbats av även mild/subklinisk covid-19-infektion har SANMAs expertgrupp kommit fram till riktlinjer hur detta skall hanteras i den kliniska situationen med nuvarande kunskap. Länk till dokumentet:
Tjänstbarhetsbedömning av civila yrkesdykare som genomgått covid-19-infektion.

Läs
Hans Örnhagens Nyhetsbrev hösten 2020

TS kalender är uppdaterad. Se under
Utbildning/kurser

Scientia et Valebat VI den 5/12 bjöd på ett mycket intressant smörgåsbord av
såväl flyg- som dykrelaterade ämnen. I år var även apnédykningen representerad med dess specifika utmanande fysiologi. Några bilder från vår sekreterare ses här.

Läs
Hans Örnhagens nyhetsbrev hösten 2019.

Då Malmö SDK firade 60 årsjubileum hölls bl a en
föreläsning om SIPE.

I samband med TS utbildningsdag nämndes läkarundersökning av fallskärmshoppare. Här hittar du
Bestämmelser för fallskärmshoppning och läkarundersökningsblankett.

Call for abstracts till Scientia et Valebat VI vilket kommer avhållas den 5 dec 2019 i ABF-huset på Sveavägen kl 13-17.

Hans Örnhagens
nyhetsbrev sommaren 2019

Årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från 2019 års årsmöte och konstituerande styrelsemöte.

Nytt
flygmedicinskt regelverk implementerat.
Information och vägledningar hittas också på
Transportstyrelsens hemsida för flygmedicin.

Angående GDPR se
Medlemssidan.

För er som missade Flygvapnets julhälsning. Klicka på bilden och njut!

FV_gran_2017_30

..och om ni missat Sthlms nya begivelse under jord, klicka HÄR

Läs Hans örnhagens Nyhetsbrev dykerimedicin

Mycket intressant program om grottdykning som går i baklås och de olagliga recovery dives som följde vilka mycket väl kunnat sluta lika illa.


MoIRanaGrottdyk9%

Titta på robotteknik på djupet. Själva filmen måste man tyvärr ladda separat: lågupplöst eller högupplöst.

Läkemedelsverket har uppdaterat texten om HBO
Det är glädjande att Läkemedelsverket uppdaterar så att ny och aktuell information finns att tillgå. Tyvärr nämns inget om den positiva effekt som tidigt insatt normobar oxygen (100%) har vid tidiga stadier av dekompressionssjuka. Redan 2009 påpekades detta för läkemedelsverket utan att information infördes i Läkemedelsboken eller på hemsidan. I FASS-text finns numera denna information.

Transportstyrelsens årliga möte på Arlanda har hållits under huvudtemat Flygpsykologi. (Se
agenda.) Ett problem som blottlades var frågan om vart man kan hänvisa piloter med flygpsykologiska bekymmer. En länk förmedlades: http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/
En mycket uppskattad punkt var kahoot.it. En frågesport som vi gärna ser mer av!


Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa
föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &