UA-23836389-1 SANMA

Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

Nytt
flygmedicinskt regelverk implementeras med kort förvarning!

Angående GDPR se
Medlemssidan.

Årsmöte i SANMA hölls den 21 maj och de närvarande fick en oerhört bra genomgång av de risker som kommit som en följd av avregleringen av den europeiska flygmarknaden. Marika Melin presterade sin gedigna undersökning om avregleringens påverkan på piloters arbetssituation och hälsa. An english version of the article is also available; High-Flying Risks . Själva presentationen som Marika höll. Nedan ses Marika och ordförande Håkan Sköldefors. Protokollet från mötet finns här.

Marika_Melin_sm

AMM i Göteborg har också annonserat en
refresher i höst för er som arbetar med bedömning av personer sysselsatta i arbeten med hög fysisk belastning.

Scientia et Valebat 2017 har nu gått av stapeln och handlade om
Immersionslungödem/SIPE. De närvarande fick ta del av en oerhört intressant eftermiddag som vittnade både om hur utbrett detta problem sannolikt är och som leder till en ändrad rekommendation angående hydrering inför dykning. För mer info om eftermiddagen titta på SIPE 2017. Klicka på bilden för att se fler bilder från mötet. Nedan ses vår senaste hedersmedlem Ulf Petterson som genom en donation gjorde det möjligt för oss att ta hit de kunnigaste inom området SIPE, Dr Peter Wilmshurst och Dr Richard Moon.

Ulf_Pettersson_hedersmedlem_SANMA_40

För er som missade Flygvapnets julhälsning. Klicka på bilden och njut!

FV_gran_2017_30

..och om ni missat Sthlms nya begivelse under jord, klicka HÄR

Årsmötesprotokoll 2017 från årsmötet på KTH

Lista över
flygmedicinska kongresser 2017 från TS

Läs Hans örnhagens Nyhetsbrev dykerimedicin

Mycket intressant program om grottdykning som går i baklås och de olagliga recovery dives som följde vilka mycket väl kunnat sluta lika illa.


MoIRanaGrottdyk9%

Titta på robotteknik på djupet. Själva filmen måste man tyvärr ladda separat: lågupplöst eller högupplöst.

Läkemedelsverket har uppdaterat texten om HBO
Det är glädjande att Läkemedelsverket uppdaterar så att ny och aktuell information finns att tillgå. Tyvärr nämns inget om den positiva effekt som tidigt insatt normobar oxygen (100%) har vid tidiga stadier av dekompressionssjuka. Redan 2009 påpekades detta för läkemedelsverket utan att information infördes i Läkemedelsboken eller på hemsidan. I FASS-text finns numera denna information.

Transportstyrelsens årliga möte på Arlanda har hållits under huvudtemat Flygpsykologi. (Se
agenda.) Ett problem som blottlades var frågan om vart man kan hänvisa piloter med flygpsykologiska bekymmer. En länk förmedlades: http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/
En mycket uppskattad punkt var kahoot.it. En frågesport som vi gärna ser mer av!


Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa
föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &